Prosjekt lesing og regning

AKS deltar dette skoleåret i “Prosjekt Lesing og Regning”. Formålet med prosjektet er å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter gjennom lesing og skriving, samt å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i regning gjennom et forpliktende faglig samarbeid mellom skole og AKS. ​

 

Det vil være minimum to læringsstøttene aktiviteter hver uke pr trinn som ivaretar sammenhengen mellom undervisning og AKS faglig og sosial.

 

Lage tegneserie som en læringstøttende aktivitet.

 

Måling som en læringsstøttende aktivitet.