Prosjekt lesing og regning

AKS har deltatt i “Prosjekt Lesing og Regning”. Formålet med prosjektet var å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter gjennom lesing og skriving, samt å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i regning gjennom et forpliktende faglig samarbeid mellom skole og AKS. ​

 

Det vil være minimum to læringsstøttene aktiviteter hver uke pr trinn som ivaretar sammenhengen mellom undervisning og AKS faglig og sosial.

Se flere bilder på skolens Instagram :)

 

Lage tegneserie som en læringstøttende aktivitet.

 

Måling som en læringsstøttende aktivitet.