Skolestartere

Aktivitetsskolen skal bidra til at barna skal bli godt kjent med hverandre, og de ansatte! Det vil bli tid til lek og aktiviteter inne og ute, samt omvisning på skolen. Dere vil motta et brev i slutten av juni, med informasjon om oppsstart og dagsrytme. Oversikt vil også henge på tavla i garderoben. På grunn av Covid 19, vil vi se om vi kan opprettholde tilbudet om en "cafe" hvor foresatte kan trekke seg tilbake i tilvenningsperioden, og samtidig bli kjent med hverandre. Vi avventer til august.  

DAGSRYTME:

07.30-10.30 Morgenåpning med lek

10.30 Felles matpakke

11.00 Alle leker ute

12.00-14.00 Voksenstyrte aktiviteter

14.00 Felles matpakke

14.30 Frilek inne eller ute 

Husk å krysse inn / ut barnet.

 

1. TRINN FÅR TILBUD OM GRATIS KJERNETID I AKS.

 

Lek på huska