Skolestartere

Aktivitetsskolen skal bidra til at barna skal bli godt kjent med hverandre, og de ansatte! Det vil bli tid til lek og aktiviteter inne og ute, samt omvisning på skolen. Det ble delt ut informasjon på førskoledagene om oppsstart og dagsrytme. De som ikke fikk denne vil få når dere kommer. Oversikt vil også henge på tavla i garderoben. Vi har en "cafe" hvor foresatte kan trekke seg tilbake i tilvenningsperioden, og samtidig bli kjent med hverandre.  

DAGSRYTME:

07.30-10.30 Morgenåpning med lek

10.30 Felles matpakke

11.00 Alle leker ute

12.00-14.00 Voksenstyrte aktiviteter

14.00 Felles matpakke

14.30 Frilek inne eller ute

 

Husk å krysse inn / ut barnet.

 

Lek på huska