Skolestartere

Aktivitetsskolen skal bidra til at barna skal bli godt kjent med hverandre, og de ansatte! Det vil bli tid til lek og aktiviteter inne og ute, samt omvisning på skolen. Dere vil motta et brev før oppstart med informasjon og dagsrytme. Oversikt vil også henge på tavla i garderoben. Vi har en "cafe" hvor foresatte kan trekke seg tilbake i tilvenningsperioden, og samtidig bli kjent med hverandre.  

 

Lek på huska