Søknad om skolebytte til Oppsal skole

Skrivebok og penn

Ved ønske om skolebytte kan du benytte søknadsskjema du finner her.

 

Søknaden kan sendes inn på følgende måte:

 • Dersom søknaden inneholder sensitive personopplysninger, må dere:
  1. Sende søknaden per brevpost merket: Skolens navn, postboks 6127
  Etterstad, 0602 Oslo, eller
  2. Levere søknaden på skolen dere ønsker plass på.
 • Er det ikke sensitive opplysninger i søknaden, kan dere sende søknaden i e-post
  til postmottak@ude.oslo.kommune.no
 • Hvis dere vil gi mer informasjon enn det er plass til på søknadsskjemaet, kan dere skrive det ned og sende det inn sammen med søknadsskjemaet

For mer utfyllende informasjon se linken til søknadsskjema.