Velkommen tilbake 1.–4. trinn

Oppsal skole

Endelig er vi klare for skoleåpning igjen for 1. – 4. trinn og aks. Det gleder vi oss til, og ønsker alle elevene på småskoletrinnet velkommen tilbake til skolen mandag morgen 27. april.

 Elever fra 5. – 10 trinn ivaretas etter retningslinjene om tilsynsordning sin har vært gjeldende siden fredag 13. mars. I hovedsak gjelder det elever i sårbare situasjoner, og elever hvor foresatte arbeider i samfunnskritiske yrkesforhold.

Vi vil i med dette skrivet forsøkt å redegjøre for hva som vil møte elevene mandag. Det er viktig at  dere hjemme forbereder elevene og snakker om dette i tiden fram til åpningen. Lærerne våre vil være godt forberedt til å ta i mot elevene, for at de skal få en trygg og hyggelig start.

For elevene på 1. – 4. trinn, vil mye være annerledes når de nå kommer tilbake på skolen.

Når skolen nå åpner igjen, er det på bakgrunn av at sentrale myndigheter har definert at det trygt å åpne skolene igjen. Vi forventer at alle elever møter på skolen, og vil legge til rette for at dette skal oppleves trygt og sikkert for det enkelte barn.

Det er kun barn som er syke, er i risikogruppen, eller bor sammen med familiemedlemmer som er i risikogruppen, som er unntatt fra å møte på skolen. Det er viktig at det blir tatt kontakt med skolen for nærmere avklaring rundt disse elevene.

Dersom noen likevel skulle velge å ikke sende elevene til skolen, er det viktig å presisere at foresatte selv er ansvarlige for å gjennomføre opplæringen for elevene. Skolen vil ikke ha kapasistet til både å undervise elever som holdes hjemme, samtidig som vi har full undervisning på skolen.

Vårt mål er likevel at alle foresatte og elever skal oppleve Oppsal skole som et trygt sted å være.

Skolen har i dialog med naboskolene og bydelsoverlegen utarbeidet denne interne veilederen for hvordan dagene på Oppsal skole vil være de neste ukene.

Veileder for skoleåpning for Oppsal skole

Oversiktskart over soner og oppmøteområder

Alle klassene på 1. - 4. trinn er delt i to grupper på inntil 15 elever i hver gruppe. Gruppene har egne fargekoder. Informasjon om hvilken gruppe ditt barn tilhører ble sendt ut i egen skolemelding torsdag 23.04. Kartet viser hvor ditt barn skal møte i tiden fremover. Det er viktig å måte presis slik at vi unngår opphopinger av større grupper i skolegården. Åpningstidene på skole og AKS er redusert pga smittevernstiltak som er iverksatt.

Trinn

Start

Slutt

Aks

1.trinn

08.30

13.00

16.00

2.trinn

08.30

13.00

16.00

3.trinn

09.00

13.30

16.00

4.trinn

09.00

13.30

16.00