Brukerundersøkelse av Aktivitetsskoletilbudet i Oslo (AKS)

paradis

Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å delta i årets brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5.-7-trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta.

Du kan gjennomføre undersøkelsen fra 17. april ved å gå inn på følgende webside:

https://aks.vardehartmark.no/aks/

Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. På den måten kan vi få viktige innspill til hvordan tilbudet kan videreutvikles til det beste for deg og dine barn.

UDE er også interessert i tilbakemeldinger fra foresatte som

ikke har barn i AKS, og hva du mener om hvordan tilbudet kan forbedres.

 

PRAKTISK GJENNOMFØRING

  • Undersøkelsen gjøres tilgjengelig tirsdag, 17. april, og vil vare i ti dager t.o.m. fredag, 27. april, kl. 23:59.
  • Undersøkelsen er elektronisk. Det vil si at du bruker en PC eller smarttelefon med Internett-tilgang for å besvare undersøkelsen.
  • Undersøkelsen er oversatt til 7 forskjellige språk, i tillegg til norsk: Engelsk, somali, urdu, polsk, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk.
  • For foresatte som har barn i AKS vil det ta ca. 15 minutter å gjennomføre undersøkelsen.
  • For foresatte som ikke har barn i AKS vil det ta ca. 5 minutter.

Vi håper at mange foresatte tar seg tid til å svare på undersøkelsen slik at vi kan bli enda bedre.

Med vennlig hilsen

Irene Rødsten

Aktivitetskoleleder

Oppsal skole

 

| Utdanningsetaten | Oslo kommune

Vetlandsveien 79, Pb. 53, 0619 OPPSAL