Endelig tilbake på skolen

Barn skriver.

Det var mange spente barn som kom tilbake på skolen i dag. Første dag ble litt anderledes, men de fleste barna har gitt utrykk for at de har fått mye bedre plass og at det er veldig fint å få kommet tilbake på skolen igjen. Det ser ut som om barna er glade for å møte venner og klassekammerater igjen.

Mange nye rutiner har blitt innført og håndvask skjer nøyere og oftere enn før. De fleste bruker nå andre klasserom, men stort sett er de sammen med lærere og assistenter som de kjenner fra før. 

VI er imponert over hvor flinke elevene er til å følge nye retninglinjer. Selv om vi må passe på å holde avstand, har det likevel vært mye lek i skolegården i dag. Vi er glade for at skolen nå er fylt med læring, lek og glede. Dette skal gå bra.