Har dere rett til tilsyn/barnepass? Søk her

Illustrasjon.

Kjære alle sammen. Dette er en spesiell situasjon!

Som dere allerede vet er skolen og aktivitetsskolen stengt. 

Fra og med fredag 13. mars er skolen/aks likevel åpen for noen elever. Dette gjelder også alle dager i påskeferien fra 06.04 - 15.04 (inkludert helg og røde dager). Skolen skal sørge for tilbud til barn under 12 år med foreldre i definerte kritiske samfunnsfunksjoner*, eller som av ulike særskilte grunner har behov for tilsyn utenfor hjemmet. Rett til barnepass/tilsyn gjelder bare hvis begge foreldre har yrker som vurderes å ha en kritisk samfunnsfunksjon. Skolen kan be om bekreftelse fra arbeidsgiver. Gjelder det deg og ditt barn, ta kontakt med skolen ved å:

 

 

Elever med rett  til barnepass/tilsyn bes vennligst om å møte på skolen (H-bygget) senest 08.30 dersom ikke annet er avtalt dirkete med skolen. Åpningstider er 07.30 - 17.00 (eller til siste barn er hentet).

Elevene/foresatte kan komme innom for å hente bøker og materiell. Ta kontakt med skolen dersom det er behov.

Elevene har rett til å få opplæring selv om de ikke er på skolen. Kontaktlærer og faglærere lager undervisningsopplegg som elevene kan gjennomføre hjemmefra.

Vi vil fortløpende informere via skolemelding. Vi oppfordrer dere til å følge med på skolens facebook- og nettside også.

 

Ta godt vare på hverandre!

 

Ledelsen,

Oppsal skole

Meld fra om smitte

Skolen ber om at alle elever og ansatte melder fra til skolen på sms (41516073) dersom man er smittet. På den måten kan vi i samarbeid med helsemyndighetene gi informasjon til alle som har hatt nærkontakt med den som er smittet. Dette står det også mer om på UDAs nyhetsrom.

Utdanningsetatens nyhetsrom

Kritiske samfunnsfunksjoner

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester
 • Apotekene
 • Lagerarbeidere
 • Distrubinaler
 • Drivstoffterminaler og - anlegg
 • Sentrale administrative funksjoner
 • Fôrindustrien
 • Husdyrproduksjon
 • Vetrinærer
 • Næringsmiddelindustrien
 • Butikk- og bensinstasjonansatte
 • Nøkkelpersoner i barnevernet

 

Helsedirektoratet opplyser at det er opp til den ekeltes arbeidsgiver å vurdere om deres ansatte har arbeid som anses som samfunnskritisk.