Standpunktkarakterer på ungdomstrinnet

Skrivebok og penn

Som elev kan du logge deg inn gjennom Portalen under verktøy. Som foresatt finner du informasjon om IST Everyday, pålogging og instruksjonsvideoer her:

 

Vi vil informere dere om at alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer i grunnskolen.

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren publisert, som vil være i dag 8. juni. 

Dere kan lese mer om klageretten her.