Trivselsundersøkelse

lek

Oslo bystyre har vedtatt at det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse for elever på 1.-4. trinn. Formålet med undersøkelsen er at de yngste elevene skal få mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet.

 

Undersøkelsen skal gi skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Undersøkelsen skal gjennomføres ved alle skoler med 1.-4. trinn i perioden 15.oktober-15. desember 2020. Les mer om undersøkelsen her.