Velkommen til skolestart mandag 19. august

skolestart

Elever fra 2.–10. klasse møter opp utenfor sin base kl 09.00 og skoledagen varer til kl 13.00.

Elever i 1. klasse møter med foreldre kl 10.00 i Gullsmeden/resepsjonen. Her vil de bli ropt opp klassevis og man får møte lærer og rektor, før de går til klasserommene. Dagen avsluttes kl 13.00. Husk å ta med skolesekk, pennal, matpakke og drikke.

Mamma og pappa kan besøke klasserommet  12.45 så de får tatt litt bilder og sett hvordan dere har det.

Aktivitetskolen vil være åpen fra 07.30–17.00.

Timeplanen som blir delt ut førsteskoledag gjelder fra tirsdag 20. august.

Har du spørsmål ta kontakt med skolen på telefonnummer 23 12 64 40  eller på e-post: oppsal@ude.oslo.kommune.no

Vi gleder oss til å treffe gamle og nye elever!