Ledelse og administrasjon

Rektor
Jack Heidner
Tlf. 23126445
jack.heidner@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor 8.-10. trinn
Hans Jørgen Astrup
Tlf 23126448
Hans.jorgen.astrup@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør 5.-7. trinn
Tonje Lekhal
Tlf 23126459
Tonje.lekhal@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør 1.-4. trinn
Anders Ravn-Nilsen
Tlf 41516073
Anders.ravn-nilsen@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer 1.-2. trinn
Ann Kristin Wolla
Tlf. 23126447
ann-kristin.wolla@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer 3.-7. trinn
Christine Johansen
Tlf: 23126446
christine.johansen@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer 8.-10. trinn
Benthe Jordin
Tlf: 46853982
benthe.jordin@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver
Ina Kvalen Dalsheim
Tlf. 23126457
Ina.KvalenDalsheim@ude.oslo.kommune.no

Spesialpedagog
Synnøve Woxen Opsahl
synnove.woxen.opsahl@ude.oslo.kommune.no

Sekretær
Morten Olsen
Tlf. 23126442
morten.olsen@ude.oslo.kommune.no

Konsulent
Silje Liaker Holm
Tlf: 23126444 
silje.liaker.holm@ude.oslo.kommune.no

Konsulent
Unni Rindal
Tlf. 23126443
unni.rindal@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester
Ivan Stene Lehmann
Tlf. 23126450   
ivan.stene.lehmann@ude.oslo.kommune.no

Renholdsleder
Vikas Endal
Tlf: 40310046
vikas.endal@osloskolen.no

Aktivitetsskolen

Aktivitetsleder

Irene Rødsten
Tlf. 23126981
irene.rodsten@ude.oslo.kommune.no

 

Baseleder AKS Bjartbakken 1. og 2. trinn
Silje Westbye Bratlie
Tlf. 23126980
Basetlf: 91310357
sibra037@osloskolen.no


Baseleder AKS Kattisa 3. og 4. trinn
Annelen Thun
Tlf. 23126980
Basetlf: 91311966
annele1704@osloskolen.no