Aktivitetsplan for utbygging

30.10.2017-03.11.2017 -  Etablering av Adkomstvei og inngjerding av riggområde.

06.11.2017-10.11.2017 - Etablering av braggerigg

15.11.2017-28.11.2017 - Riving av bygg K

30.11.2017-13.12.2017 - Gravearbeider

08.01.2018 -22.01.2018 - Sprengningsarbeider