Aktivitetsplan for utbygging

  • Tett bygg til September.
  • Arbeid i skolegården: Gjerde trekkes inn så godt det lar seg gjøre. Kantstein og benker remonteres. Gjenstår å få koblet opp fjernvarme.
  • Ingen transport til anleggsplassen gjennom rundkjøring.
  • Prosjektet jobber mot ferdigstillelse av halve parkeringsplassen i løpet av høsten.