Skolens historie

Oppsal skole

Oppsal skole åpnet i 1954, og ble rehabilitert og påbygget 1991. Da fikk skolen u-trinn og Vetland skole flyttet inn til oss. I 2002/2003 var gymsal og svømmehall ferdig rehabilitert.

I mai 2007 ble 5 av skolens hus revet: D;E, F,G,og H. Skoleåret 2007/2008 var 8 trinn i brakker, 2 i gjenværende bygninger. I juni 2008 ble A revet. B og C ble også revet/rehabilitert i henhold til pålegg fra Byantikvaren.
Skolen var skoleåret 2007/2008 uten mat- og helserom, kunst-og håndverksrom, musikkrom, naturfagrom og kantine/samlingssal. Skoleåret 2008/2009 manglet vi fremdeles mat- og helserom, musikkrom og samlingssal/kantine. I august 2009 var alle byggferdige til bruk.

"Nye Oppsal skole" har ført til betydelig omorgansiering av elever, lærere og undervisningsmetoder, en omorganisering vi er svært fornøyde med. Vi har fått en skole vi er svært stolte av.