ITslearning

itslearning

Itslearning er hele Osloskolens nye pedagogiske plattform. Lærere i Osloskolen vil i løpet av de neste årene lære seg å ta i bruk dette verktøyet for å bedre elevenes utbytte i skolen. Plattformen legger til rette for planlegging, registrering av resultater, samt for en bedre bruk av IKT i undervisningen hver dag. Itslearning er ikke en ren erstatning av Fronter og vil ikke ha helt samme funksjonalitet. I stedet er itslearning ment som et rent pedagogisk verktøy for både lærere, foreldre og elever i forhold til å på best mulig måte ha oversikt og følge opp hver enkelt elev. Itslearning brukes ulikt på de forskjellige avdelingene på skolen.