Vår profil

Elevene våre skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø. Vi er opptatt av å jobbe systematisk og preventivt for at alle elever skal trives på skolen. Vi fokuserer på gode sosiale ferdigheter og karaktertrekk. Elever og voksne på Oppsal skal være; respektfulle, ansvarsfulle, utholdende, skapende og engasjerte. R-A-U-S-E.

 

Alle voksne på skolen har ansvaret for å bygge positive relasjoner til elevene gjennom å bry seg, vise interesse, være støttende og ha forventninger til hver enkelt elevs faglige og sosiale utvikling. Alle klasser har en fast time i uken hvor det jobbes preventivt for et godt læringsmiljø gjennom forskjellige programmer. Skolen har et aktivt elevråd, og trivselselever som har ansvar for uteaktiviteter i friminuttene.

 

Oppsal skole er en 1 – 10 skole, beliggende øverst på Oppsal med kort avstand til Østmarka. Skolen er samlokalisert med Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede og har egen svømmehall. Skolen ble totalrehabilitert i 2008 – 2009 og har inntil 60 elevplasser på hvert trinn. For tiden har skolen 575 elever. Skolen har en fin og stor skolegård som er utstyrt med flere flotte aktivitetsarealer.