Vår profil

Elevene våre skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø. Vi er opptatt av å jobbe systematisk og preventivt for at alle elever skal trives på skolen. Vi fokuserer på gode sosiale ferdigheter og karaktertrekk. Elever og voksne på Oppsal skal være; respektfulle, ansvarsfulle, utholdende, skapende og engasjerte. R-A-U-S-E.

 

Alle voksne på skolen har ansvaret for å bygge positive relasjoner til elevene gjennom å bry seg, vise interesse, være støttende og ha forventninger til hver enkelt elevs faglige og sosiale utvikling. Alle klasser har en fast time i uken hvor det jobbes preventivt for et godt læringsmiljø gjennom forskjellige programmer. Skolen har et aktivt elevråd, og trivselselever som har ansvar for uteaktiviteter i friminuttene.

 

Oppsal skole er en 1 – 10 skole, beliggende øverst på Oppsal med kort avstand til Østmarka. Skolen er samlokalisert med Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede og har egen svømmehall. Skolen ble totalrehabilitert i 2008 – 2009 og har inntil 60 elevplasser på hvert trinn. For tiden har skolen 586 elever og 84 ansatte. Skolen har en fin og stor skolegård som er utstyrt med flere flotte aktivitetsarealer.