Driftsstyret

driftstyre

Driftsstyrets plass i det kommunale styringssystemet

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

                    

Driftsstyret Oppsal skole 2020/2021

 

Foresatterepresentanter: Morten Forfang (7A)

                                                Eva Nygård (3B)

Politisk (R), Nestleder:        Ingrid Finkelsen

Politisk (AP), Leder:             Kåre John Andersen

Politisk (V):                            Sverre Skre

Ansattes representanter:  Erik Michael Kildal Jonassen

                                               Hanna Moflag Løchting

Elevrepresentanter:           Astrid Fjelstad Nerland (10. trinn)

                                                Pia Olea Kristoffersen (8. trinn)

Dersom du har spørsmål eller innspill til driftstyret, ta kontakt med leder Kåre John Andersen på email: kja@getmail.no