Driftsstyret

Driftsstyrets plass i det kommunale styringssystemet

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

                    

Driftsstyret Oppsal skole 2018/2019

 
Faste medlemmer:

Trine Lise Haslene

Foresatt,leder

Silje Watterdal Syversen

Foresatt, nestleder

Vidar Vevik

Politisk (H)

Liv Andreassen

Politisk (Ap)

Sverre Skre

Politisk (V)

Erik Michael Kildal Jonassen

Ansatt

Hanna Moflag Løchting 

Ansatt

Audun Indreeide

Elev 10N

Embla R Ueland

Elev 10E

 

Vararepresentanter:

Kristin Aukland

Foresatt

Ingrid Finkelsen

Foresatt

Marthin Braude

Politisk (H)

Ruth Ellinor Larsen

Politisk (Ap)

Gaute B. Kjellsen

Politisk (V)

Ina Kvalen Dalsheim

Ansatt

Daniel Garshol-Gutierrez

 Elev 10N