Driftsstyret

driftstyre

Driftsstyrets plass i det kommunale styringssystemet

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

                    

Driftsstyret Oppsal skole 2021/2022

Politisk (AP), Leder:             Kåre John Andersen
Politisk (R), Nestleder:        Ingrid Finkelsen
Politisk (V):                            Sverre Skre
Foresatterepresentanter:  Marit Christiansen
                                                Eva Nygård
Ansattes representanter:  Erik Michael Kildal Jonassen
                                                Hanna Moflag Løchting
Elevrepresentanter:           Tricia Angelica Garque Boye (9. trinn)
                                                Pia Olea Kristoffersen (9. trinn)

Dersom du har spørsmål eller innspill til driftstyret, ta kontakt med leder Kåre John Andersen på email: kja@getmail.no