Driftsstyret

driftstyre

Driftsstyrets plass i det kommunale styringssystemet

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

                    

Driftsstyret Oppsal skole 2019/2020

 


Faste medlemmer:

Leder, foresatt:                  Trine Lise Haslene

Nestleder, foresatt:           Silje Watterdal Syversen

Politisk (H):                          Vidar Vevik

Politisk (AP):                        Liv Andreassen

Politisk (V):                          Sverre Skre

Ansattes representanter: Erik Michael Kildal Jonassen

                                               Hanna Moflag Løchting

Elevrepresentanter:          Pia Olea Kristoffersen

                                              Astrid Fjelstad Nerland

Elevvara:                              Sandro Leonardo Zullo

                                              Lucas Elvir Luna Ruud

Dersom du har spørsmål eller innspill til driftstyret, ta kontakt med leder

Trine Lise Haslene, tl-hasle@online.no

 

Vararepresentanter:

Foresatterepresentanter: Kristin Aukland

                                              Ingrid Finkelsen

Politisk (H):                          Marthin Braude

Politisk (AP):                        Ruth Ellinor Larsen

Politisk (V):                          Gaute B. Kjellsen

 

Ansattes representanter: Ina Kvalen Dalsheim

Elevrepresentanter:          Daniel Garshol-Gutierrez