Driftsstyret

Driftsstyrets plass i det kommunale styringssystemet

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

                    

Driftsstyret Oppsal skole 2017/2018 

Trine Lise Haslene

Foresatt

Anita Forfang

Foresatt

Vidar Vevik

Politisk (H)

Liv Andreassen

Politisk (Ap)

Marte Eidsand Kjørven

Politisk (V)

Erik Michael Kildal Jonassen

Ansatt

Gro Eriksen

Ansatt

Audun Indreeide

Elev 9n

Svea Hedda Marie König

Elev 10n