Rådgivertjenesten

rådgiversky

Oppsal skole har en rådgivningstjeneste som dekker områder knyttet til sosial pedagogisk arbeid og utdannings- og yrkesrådgivning. Skolens sosialpedagogiske rådgiver kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din. Skolens utdannings- og yrkesrådgiver kan hjelpe deg slik at du lettere kan gjøre et godt valg av utdanning og yrke.

 

Sosialpedagogisk rådgiver:

Benthe Jordin

Tlf: 23 12 64 57
Tlf: 46 85 39 82

Mail: benthe.jordin@ude.oslo.kommune.no

 

Rådgiver:

Kari Pireva Evenstad

Tlf: 23 12 64 57
Tlf: 98 69 66 52

Mail: kari.pireva.evenstad@ude.oslo.kommune.no