Rådgivertjenesten

rådgiversky

Oppsal skole har en rådgivningstjeneste som dekker områder knyttet til sosial pedagogisk arbeid og utdannings- og yrkesrådgivning. Skolens sosialpedagogiske rådgiver kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din. Skolens utdannings- og yrkesrådgiver kan hjelpe deg slik at du lettere kan gjøre et godt valg av utdanning og yrke.

 

Sosialpedagogisk rådgiver:
Benthe Jordin
Tlf: 23 12 64 57
Tlf: 46 85 39 82
Mail: benthe.jordin@osloskolen.no

 

Rådgiver:
Runa Nordahl
Tlf: 23 12 64 57
Tlf: 90 10 42 65
Mail:runa.nordahl@osloskolen.no