Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Melde fravær:

Via appen: 

Last ned Skolemelding til telefon eller nettbrett. I App Store/Google Play søker foresatte opp "Skolemelding foresatte". Ansatte og elever kan laste ned "Skolemelding elev og ansatt". 

  1. Klikk på "Ny melding", og knappen "Meld fravær".
  2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
  3. Skriv beskjeden, og trykk Send. 

Bruk ikke appen eller øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo til å sende sensitive personopplysninger, som ditt barns helseopplysninger. Det holder å si at barnet ikke kommer på skolen i dag.

Brukerundersøkelse AKS - 2.-16. desember 2019

Du kan gå direkte til undersøkelsen her. Undersøkelsen er åpen mellom 2. og 16. desember 2019.

Følg Oppsal skole på Instagram