Om UDV

udv2

 

Utdanningsvalg er et fag i ungdomsskolen hvor elevene får prøve ut egne interesser, blir bevisst egne evner, og får bedre innsikt i arbeidslivet og krav til utdanning. Formålet med faget er å gi elevene valgkompetanse og gjøre de i stand til å ta bedre og mer kunnskapsbaserte utdannings- og yrkesvalg. Faget er obligatorisk og elevene får sluttvurderingen deltatt eller ikke deltatt.

Allerede på ungdomsskolen begynner prosessen med utdanningsvalg hvor elevene skal velge og søke utdanningsprogram ved videregående skole. Dette skjer i en alder hvor mange synes det er vanskelig å vite hva de vil bli. Velgriktig.no brukes ofte som en ressurs i Utdanningsvalg-faget. Her kan elevene gjøre seg kjent med yrker innen realfag og teknologi, lese om realfagene i videregående skole og spesielle fagkrav. Utdanningstesten på velgriktig.no gir elevene innsikt i egen personlighet og læringsstil, og forslag på realfags- og teknologiyrker som kan passe for seg. Det er også utviklet et eget undervisningsopplegg tilhørende Utdanningstesten.