Skolens informasjonskanal

Oppsal skoles kommunikasjonskanaler – plan for bruk av skoleplattformen

 

Fravær: Foresatte melder elevfravær via skoleSMS og fravær registreres i Fronters fraværsmodul. Ved fravær som ikke er meldt, sendes skoleSMS til foresatte innen kl. 12.00 samme dag.

Timeplaner finner du ved å logge deg inn på skoleplattformen.

Ukeplaner, lekser, hjemmeoppgaver og aktiviteter finner du ved å logge deg inn.

Fellesmeldinger blir lagt ut som melding i portalen. Foresatte kan velge å få meldinger videresendt til egen e-post.

Hastemeldinger eller særlig viktige meldinger blir også sendt som skoleSMS.

Halvårsvurderinger og termin- og standpunktkarakterer publiseres i It's learning.

Lekser, oppgaver, aktiviteter, ressurser og lignende: Faglærer oppretter undervisningsplaner med aktiviteter og ressurser i It's learning slik at de blir tilgjengelig for elev og foresatt. Lekser gis som aktiviteter. Fagressurser legges også ut i OneNote Classnotebook for aktuelle fag.

Timeplaner ligger og blir oppdatert i It's learning.

Referat fra møter angående elever blir sendt i posten.

Hele planen for bruk av skoleplattformen finner du her.