Helsesøster

Telefon: 23 12 69 96
Mobil: 954 50 893
E-post: nina.sandberg@bos.oslo.kommune.no

Telefon: 23 12 69 96
Mobil: 482 65 853
E-post: pernille.harbak@bos.oslo.kommune.no

 

Skolelege: Jelena Radunovic

Er tilstede på utvalgte dager.

 

Dersom skolens helsesøstre ikke er tlgjengelig, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på tina.ellevold.andresen@bos.oslos.kommune.no