Eksamen 2020

eksamen

Skriftlig eksamen:

 

Fredag 15. mai: Kunngjøring av trekk kl. 09.00

Tirsdag 19. mai: Eksamen i matematikk

Tirsdag 19. mai: Forberedelsesdag Engelsk 

Onsdag 20. mai: Eksamen i engelsk

Mandag 25. mai: Forberedelsesdag Norsk 

Tirsdag 26. mai: Eksamen i norsk hovedmål og de med fritak

onsdag 27. mai: Eksamen i Norsk sidemål og de med fritak

 

 

Muntlig eksamen:

 

Onsdag 05. juni: Kunngjøring av trekk

Torsdag 06. juni: Forberedelsesdag

Fredag 07. juni: Eksamensdag