FAU

fug

FAU er bindeledd mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og skal ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene i klassen eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.

FAU kontakter 2021/2022

Epost til FAU-Oppsal skole. Brukes ved alle henvendelser/melde saker

til FAU: fauoppsalskole@gmail.com

1A: Laila Hox - laila.hox@bauda.no
1B: Jon Martin Lie - jonml@getmail.no
2A: Peder Skou – peder.skou@outlook.com
2B: Sølve Heikki Hyvärinen-Farestveit - solve.heikki@gmail.com
2C: Unni Sanne – unnisanne@gmail.com
3A: Terese Sundell - tsundell@hotmail.com
3B: Hanne Stemsverk Gundersen – hannegu78@gmail.com
3C: Eivind Dees Tellefsen - eivind.tellefsen@hotmail.com
4A: Bård Peder Skjørtorp - bard.skjortorp@gmail.com
4B: Jacob Aasland Ravndal – jacob.ar@hotmail.com
5A: Margrethe Ekbråten - margrethe.ekbraten@luna.no
5B: Eva Ester Nygård - evanygard@outlook.com
6A: Terese Maurud – terese.maurud@porsche.no
6B: Marie Grønvik - baremarie@hotmail.com
7A: Solveig Andersen - solveig.andersen@gmail.com
7B: John Einar Thommesen - ei-thomm@oline.no
8E: Ina Ruud - inaruud@hotmail.com
8N: Cathrine Fjeldstad Gujord – catfje@hotmail.com
9E: Eva Carina Aune - evaaune@live.no
9N: Marit Christiansen - marit.christiansen@oslomet.no
10E: Kevin Ivanowitz – keviva@gmail.com
10N: Guro Børnes Ringlund – gurori@hotmail.com

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Retningslinjer for Facebook-grupper

Retningslinjer for Facebook-grupper

FAU har utarbeidet retningslinjer for bruk av Face book-grupper tilhørende klasser og trinn ved Oppsal skole:

1. Facebook-gruppene bør fortrinnsvis brukes til informasjonsutveksling (f.eks. om skolens/klassens arrangementer, bursdager, lekser og sosiale aktiviteter). Vurder hvilken arena som er egnet for eventuelle frustrasjoner og irritasjoner vedrørende skolen og skolemiljøet.

2. Publisering av bilder i sosiale medier skal alltid være godkjent av den/de som er avbildet. Bilder av barn under 15 år skal kun publiseres med aktivt samtykke fra barnets foreldre eller foresatte.

3. Konflikter bør ikke diskuteres i Face book-gruppene. FAU oppfordrer til å løse konflikter direkte med dem det gjelder eller med kontaktlærer og/eller skolen.

4. Tenk at gruppen er åpen selv om det kalles en lukket gruppe. Dersom en gruppe har fler enn 20-30 medlemmer regnes innlegg i gruppen som en offentlig ytring.  Tenk at alle barn og foresatte skal kunne lese innholdet.

5. Det kan ikke forventes at alle foresatte er på Face book og/eller er medlem i gruppen. Klassekontaktene bør påse at viktig informasjon når ut til alle.

6. Hver gruppe bør ha en eller flere moderatorer, f.eks. klassekontaktene. Moderatorene skal passe på at innholdet oppfyller kriteriene ovenfor. Moderatorene har rett til å fjerne innlegg som bryter med retningslinjene.

 

FAU, Oppsal skole juni 2018