Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetskoleleder

 

Irene J. Rødsten, tlf: 23126981 irene.rodsten@ude.oslo.kommune.no

AKS er lokalisert i H - bygget. AKS-leder har kontor i 1. etasje.

 

Baser 

aks.oppsal@osloskolen.no  

 

Bjartbakken 1. - 2. trinn  Tlf: 91310357 

Baseleder Silje Westbye Bratlie , tlf: 23126980 (i skoletid) og 91310357

Assistenter: Mei Nema Alazawi, Farkhanda Chaudhry, Nahid Amini, Anne Hansen, Herma Rodrigues Rødsten, Elin Cecilie Ek Solheim, Urszula Barbara Ochota, Veronica Høyheim Andresen.

Barne- og ungdomsarbeider: Jo Marin Bårdgard

Lærling i barne- og ungdsomsarbeiderfag: Zarlasta Hafiz

 

Kattisa 3. - 4. trinn  Tlf: 91311966

Baseleder: Annelen Thun tlf: 23126980 (i skoletid) og 91311966

Assistenter: Marianne Merlie, Khalida P. Hussain, Kaja Throndsen, Hege Johansson,  Alka Bhatnagar, Paul Adrian Haltvik, Amar Babic.

 

Kantine: Novie Bacting Bernardo

 

Aktivitetsskolen har sambruk med 1. - 4. trinn, og har ca. 220 barn. Vi vektlegger at barna skal ha en trivelig og trygg fritidsarena, med mulighet til egen utvikling i samspill med andre barn og engasjerte voksne. Skole og AKS skal sammen sikre at det blir god sammenheng mellom innhold og aktiviteter. 

 

Tvillingmodellen

Oppsal skole er tvillingskole med Vetland skole for hørselshemmede. Tvilling-ideen gjør det mulig for hørende og hørselshemmede å utvikle et naturlig samspill på egne premisser. Aktivitetsskolene ved begge skoler spiser sammen i vår flotte kantine, og prøver å arrangerer felles aktiviteter innimellom.  Barna kan leke på tvers av skoletilhørighet, og vi er mye sammen i skoleferiene.