Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetskoleleder

 


Silje Westbye Bratlie

silje.bratlie@osloskolen.no 

Tlf: 23126981

AKS er lokalisert i H - bygget. AKS-leder har kontor i 1. etasje.

 

Baser 

 

Send e-post til aks.oppsal@osloskolen.no  

 

1.–2. trinn Bjartbakken: 

Ny baseleder er under ansettelse.

Tlf: 91310357 

Baseleder 1.–2. trinn

Tlf: 23126980 (i skoletid) og 91310357

Assistenter:  1.trinn: Maria, Ronny, Mei, Elin Cecilie 2.trinn :  Khalida, Silje N, Anita

Barne- og ungdomsarbeider: Mei 

 

 

3.–4. trinn Kattisa

Tlf: 91311966

Baseleder 3.–4. trinn: 

Annelen Thun
Annelen Thun
Tlf: 23126980 (i skoletid) og 91311966

Assistenter:  3.trinn:  Jo, Ann, Paul, Bleona  4.trinn: Hege, Marianne, Ismail, Carl.

Barne- og ungdomsarbeider: Jo 

Lærling: Bleona 

 

Kantine: Novie 

Aktivitetsskolen har sambruk med 1.– 4. trinn, og har ca. 220 barn. Vi vektlegger at barna skal ha en trivelig og trygg fritidsarena, med mulighet til egen utvikling i samspill med andre barn og engasjerte voksne. Skole og AKS skal sammen sikre at det blir god sammenheng mellom innhold og aktiviteter. 

Kontakt på e-post

 

Dagens hjemsendingsbeskjeder sendes innen kl. 12.00 på SMS til  1.og 2.trinn, 91310357, og e-post til 3.og 4.trinn.

aks.oppsal@osloskolen.no

 

Tvillingmodellen

Oppsal skole er tvillingskole med Vetland skole for hørselshemmede. Tvilling-ideen gjør det mulig for hørende og hørselshemmede å utvikle et naturlig samspill på egne premisser. Aktivitetsskolene ved begge skoler spiser sammen i vår flotte kantine, og prøver å arrangerer felles aktiviteter innimellom. 

Barna kan leke på tvers av skoletilhørighet, og vi er mye sammen i skoleferiene.