Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetskoleleder

Irene J. Rødsten
Irene J. Rødsten
Tlf: 23126981
irene.rodsten@ude.oslo.kommune.no

AKS er lokalisert i H - bygget. AKS-leder har kontor i 1. etasje.

Baser 

Send e-post til aks.oppsal@osloskolen.no  

1.–2. trinn Bjartbakken: 

Tlf: 91310357 

Baseleder 1.–2. trinn: 


Silje Westbye Bratlie
Tlf: 23126980 (i skoletid) og 91310357

Assistenter: Anne Hansen, Herma Rodrigues Rødsten, Anita K. Nilsen Adam, Elin Cecilie Ek Solheim, Maria Slivon, Silje Næss, Atefeh Sadeghi.

Barne- og ungdomsarbeider: Mei Nema Alazawi

Lærling: Kevin Beesoo Hansen

3.–4. trinn Kattisa

Tlf: 91311966

Baseleder 3.–4. trinn: 

Annelen Thun
Annelen Thun
Tlf: 23126980 (i skoletid) og 91311966

Assistenter: Marianne Merlie, Khalida P. Hussain, Kaja Throndsen, Hege Johansson,  Alka Bhatnagar, Paul Adrian Haltvik, Hanan Salih Alhaj, Hiwa Raschidi

Barne- og ungdomsarbeider: Jo Marin Bårdgard

Lærling: Nicoline Therese Haugen Hellerud

Kantine: Novie Bacting Bernardo, Lucia Schau

Aktivitetsskolen har sambruk med 1.– 4. trinn, og har ca. 220 barn. Vi vektlegger at barna skal ha en trivelig og trygg fritidsarena, med mulighet til egen utvikling i samspill med andre barn og engasjerte voksne. Skole og AKS skal sammen sikre at det blir god sammenheng mellom innhold og aktiviteter. 

Kontakt på e-post

Dagens e-post beskjeder sendes innen kl. 13.00 til aks.oppsal@osloskolen.no

1.-2. trinn vil ha SMS om ting relatert til hjemsending ol. Dersom du ikke får svar må du kontakte oss på telefon.

Tvillingmodellen

Oppsal skole er tvillingskole med Vetland skole for hørselshemmede. Tvilling-ideen gjør det mulig for hørende og hørselshemmede å utvikle et naturlig samspill på egne premisser. Aktivitetsskolene ved begge skoler spiser sammen i vår flotte kantine, og prøver å arrangerer felles aktiviteter innimellom. 

Barna kan leke på tvers av skoletilhørighet, og vi er mye sammen i skoleferiene.