Aktiviteter

Aktiviteter ledes oftest av ansatte. Ved rekruttering ser vi etter relevante ferdigheter.  Vi leier også inn intruktører utenfra. Oversikt over aktivitetstilbudene finnes i vårt månedsbrev. Barna melder seg på til sin primærkontakt. Noen aktiviteter har fast påmelding. Informasjon om dette vil bli sent hjem. Flott om foresatte unngår henting i tiden barnet er meldt på aktivitet. 

Leksetid: Dette er et tilbud til de som ønsker å gjøre lekser på AKS. Foresatte må sjekke leksene med sine barn selv om de har gjort de hos oss. Tidspunker finnes i månedsbrevet.

Nordstrand kulturskole: AKS har igangsatt et samarbeid med Nordstrand kulturskole etter foresattes ønske om undervisning i AKS tid. For tiden er det tilbud om undervisning i gitar, piano og trommer. Kulturskolen har ansvar for undervisningen og organiserer denne. AKS sender barna til undervisning innenfor AKS - tiden. Kontaktperson i Nordstrand kulturskole er Laila Angell Myrseth. Ring tlf. 45890100 eller send e-post til post@nordstrandkulturskole.no 

Nordstrand sjakklubb: Aktivitetsskolen har lang tradisjon i sjakk. Vi leier inn profersjonelle instruktører fra Nordstrand sjakklubb høst og vår. Barna melder seg inn i klubben, mens AKS står for resten.

Oppsal skolekor: AKS samarbeider med Oppsal skoles kor ved å sende barna til riktig tid. En ansatt følger barna ned og hjelper til under øvelser.  

Oppsal skoles musikkkorps: AKS sender barn til samspill og instrumentopplæring. Vi hjelper til ved samspill når vi har mulighet til dette.  

Judo: Kims Judoteam starter med judo kl. 15.30 - 16.30 på tirsdager. Judo er en Japansk kampgren som på 1800 tallet ble utviklet fra Jiu Jitsu. Teknikker som innebærer slag og spark, angrep mot hodet og sensitive deler av kroppen ble tatt bort. Fokus er på kontroll og berherskelse, og ydmykhet, medmenneskelighet og respekt. Barna lærer fallteknikk, kast, bakketeknikk samt grunnleggende fysisk og psykisk trening.  

Svømming: Oppsal skole er så heldige å ha egen svømmehall. Aktivitetsskolen har tilbud om svømming hele året, noe som er svært populært. Vi har ansatte med livredningsprøve i vann.