Skolemiljøutvalget

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.

SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen og ansatte i skolen skal være representert.

Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Skolemiljøutvalget 2018\2019:

Astrid Fjeldstad Nerland                           

Elevrepresentant

 

Embla Rubæk Ueland                               

Elevrepresentant

 

Carina Lindgren                                          

Foreldrerepresentant

 

Eva Carina Aune                                         

Foreldrerepresentant

 

Gaute Kjellsen                                            

Politisk representant

 

Christine Johansen                                    

Sosiallærer

 

Ina Kvalen Dalsheim                                 

Rådgiver/sosiallærer

 

Nina Sandberg                                           

Helsesøster

 

Tonje Lekhal                                               

Ledelsens representant