Skolemiljøutvalget

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.

SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen og ansatte i skolen skal være representert.

Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Skolemiljøutvalget 2021\2022:

Tricia Angelica Garque Boye                           
Elevrepresentant

Nnenna Isabel Okehi                               
Elevrepresentant

Andrine Maurud Wold                               
Elevrepresentant

Marie Solberg Nilssen                              
Elevrepresentant

Margrethe Ekbråten                                           
Foreldrerepresentant

Eva Carina Aune                                         
Foreldrerepresentant

Minna Henrika Saaino (Rødt)
Politisk representant

Miriam Rindal Opsal
Lederrepresentant