Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget Oppsal skole august 2017

NAVN

FUNKSJON

Ivar Lars Johansen      

Leder og Foreldrerepresentant

Trygve Ellingsberg

Foreldrerepresentant

Marte Eidsand Kjørven

Kommunal representant

Gaute Kjellsen

 Kommunal representant, vara 

Ann Kristin Wolla

Ansattes representant

Ina Kvalen Dalsheim

 Ansattes representant

Nina Sandberg

Helsesøster

Tonje Lekhal                        

Ledelsens representant                       

Georg Devendra Apenes, 10E               

Elevrepresentant                                              

Silje Johansen,                 9E                      

                     

Herman Olaf Gystad, 10N   

Elevrepresentant,vara                            

Kristiane K. Gander, 9E   

Elevrepresentant,vara