Ledelse og administrasjon


Rektor
Jack Heidner
Tlf. 23126445
jack.heidner@osloskolen.no


Assisterende rektor 8.–10. trinn
Hans Jørgen Astrup
Tlf 23126448
hans.astrup@osloskolen.no


Undervisningsinspektør 1.–4. trinn
Morten Kolstad
Tlf: 
morten.kolstad@osloskolen.no


Undervisningsinspektør 5.-7. trinn
Miriam Rindal Opsal
Tlf: 23126446
miriam.opsal@osloskolen.no 


Kordinator spesialundervisning
Synnøve Woxen Opsahl
synnove.opsahl@osloskolen.no

 
Sosiallærer 1.–2. trinn
Ann Kristin Wolla
Tlf. 23126447
ann.wolla@osloskolen.no


Sosiallærer 3.–7. trinn
Marthe Østerhaug
Tlf: 90858027
marthe.osterhaug@osloskolen.no


Sosiallærer 8.–10. trinn
Benthe Jordin
Tlf: 40235850
benthe.jordin@osloskolen.no

 
Rådgiver
Runa Nordahl
Tlf. 23126457
runa.nordahl@osloskolen.no


Sekretær

Morten Olsen
Tlf. 23126442
morten.olsen1@osloskolen.no


Konsulent
Silje Liaker Holm
Tlf: 23126444 
silje.holm@osloskolen.no


Konsulent
Unni Rindal
Tlf. 23126443
unni.rindal@osloskolen.no


Konsulent
Lena Slåen
Tlf: 23126440
Lena.slaen@osloskolen.no


Driftsleder
Hassan El Hammachi
Tlf: 90906506
hassan.el.hammachi@ude.oslo.kommune.no

Aktivitetsskolen


Aktivitetsleder
Silje Westbye Bratlie
Tlf. 23126980
silje.bratlie@osloskolen.no


Baseleder AKS Bjartbakken 1. og 2. trinn


Baseleder AKS Kattisa 3. og 4. trinn
Annelen Thun
Tlf. 23126980
annelen.thun@osloskolen.no