Skolemelding/fravær

Melde fravær 

Hvis du som foresatt har sykt barn, kan du melde fravær i appen og i Portalen. Dette gjelder ikke når eldre elever selv skal melde fravær. Meldingen sendes automatisk til barnets kontaktlærer.

 

1. Klikk på "Ny melding", og knappen "Meld fravær". i skolemeldingsappen. (Se skolemelding under digital skole fanen.

2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.

3. Skriv beskjeden, og trykk Send.