Valgfag

I utgangspunktet kan elevene velge ulike valgfag hvert år, eller de kan velge samme valgfag alle tre årene der det er et tilbud. Valgfag er et avsluttende fag, det vil si at alle elevene hvert år vil få en standpunktkarakter. Dersom utfallet etter ungdomstrinnet blir at man har gjennomført tre ulike valgfag og dertil fått 3 standpunktkarakterer, vil man etter 10. trinn få en samlet karakter i valgfaget basert på et snitt av alle tre årene. Dersom man har gjennomført samme valgfag alle tre årene, vil standpunktkarakteren som blir satt på 10. trinn alene være gjeldende.

 

Valgfag på Oppsal skole for skoleåret 2018/2019:

 

8. trinn:

  • Reiseliv

  • sal og scene

  • Fysisk aktivitet

9. trinn:

  • Fysisk aktivitet

  • Innsats for andre

  • Demokrati i praksis

10. trinn:

  • Natur/miljø/friluftsliv

  • Sal og scene

  • Medier og informasjon