Klage på karakterer

                                                                   Hva kan du klage på?

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Det vil si at du kan klage både på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter. Skjer det skal du og foreldrene dine ha fått skriftlig varsel om dette. Du kan ikke klage på underveisvurderingen. Underveisvurdering er et redskap for deg og lærer i læreprosessen. Dersom du eller foreldrene dine mener at skolen ikke har gitt deg underveisvurdering som følger av regelverket, kan dere ta dette opp med skolen.

 

Mer informasjon finner du hos udir.