Samarbeidspartnere

Aktiviteter ledes oftest av ansatte. Ved rekruttering ser vi etter relevante ferdigheter.  Vi leier også inn intruktører utenfra. Oversikt over aktivitetstilbudene finnes i vårt månedsbrev. Barna melder seg på til sin primærkontakt. Noen aktiviteter har fast påmelding. Informasjon om dette vil bli sent hjem. Flott om foresatte unngår henting i tiden barnet er meldt på aktivitet. 

Leksetid: Dette er et tilbud til de som ønsker å gjøre lekser på AKS. Foresatte må sjekke leksene med sine barn selv om de har gjort de hos oss. Tidspunker finnes i månedsbrevet.

Nordstrand sjakklubb: Aktivitetsskolen har lang tradisjon i sjakk. Vi leier inn profersjonelle instruktører fra Nordstrand sjakklubb høst og vår. Barna melder seg inn i klubben, mens AKS står for resten.

Oppsal skolekor: AKS samarbeider med Oppsal skoles kor ved å sende barna til riktig tid. En ansatt følger barna ned og hjelper til under øvelser.  

Oppsal skoles musikkkorps: AKS sender barn til samspill og instrumentopplæring. Vi hjelper til ved samspill når vi har mulighet til dette.  

Svømming: Oppsal skole er så heldige å ha egen svømmehall. Aktivitetsskolen har tilbud om svømming hele året, noe som er svært populært. Vi har ansatte med livredningsprøve i vann.

Aktiviteter