Tid for nasjonale prøver

nasjonale prøver

Da er tiden inne for nasjonale prøver på 5, 8. og 9.trinn. Fra 6.september til 1 oktober gjennomføres de nasjonale prøvene fortløpende på de tre trinnene. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra disse prøvene danner grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Lærerene skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med vurderingen underveis, samt tilpassa opplæring. Prøvene er elektroniske og elevene vil få innloggingsinfo. Mer informasjon finner dere på utdanningsdirektoratets nettsider.